Peyzaj ve Tasarım Projeleri

Peyzaj mimarlığı : Doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır .

                Uygulama yapılacak alan vaziyet planı üzerinden veya yerinde incelenir.Kullanım yapacak kişi istekleri göz önünde bulundurularak çalışma örnekleri hazırlanarak çalışmalarımız neticelendirilir.

  • Peyzaj Konsept Planları
  • Bitkisel Peyzaj Projeleri
  • Sert Zemin Projeleri
  • Sulama & Drenaj Projeleri
  • Aydınlatma Projeleri
  • Uygulama – Aplikasyon Projeleri
  • 3 Boyutlu Görseller

Login

Lost your password?